Invigning av visningslägenheten Home4Life

Tunstall samverkar med Helsingborg för att visa hur trygghetsskapande teknik kan bidra till ett hem för hela livet!


Invigning av visningslägenheten Home4Life

jun 8, 2022

Tunstall har tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg, Pingday och Helsingborgshem skapat en interaktiv upplevelse för besökare under H22 City Expo. Vi kallar det Home4Life.

- Under livet ändras både behov och förutsättningar för att kunna bo kvar i det egna hemmet. Med hjälp av teknik och innovation kan vi leva ett tryggare och mer självständigt liv och minska behovet av vård- och omsorgsinsatser. Tekniken frigör också tid för vård- och omsorgspersonal, så att varma händer kan vara där de behövs som bäst, säger Johan Lenander, VD Tunstall Sverige. 

Tunstall med samarbetspartners vill genom Home4Life bjuda in både individer med behov av stöd och vård i hemmet, och vårdgivare, för att uppleva värdet av teknik i hemmet.

- Teknik är även ett viktigt stöd för de som arbetar inom vård och omsorg. Ett konkret exempel är våra digitala lås, Care Lock. Genom att installera Care Lock hos personer med vård- och omsorgsinsatser kan hemvårdspersonal enkelt öppna dörren med en app i sin mobil. Besöket registreras i appen och i webbgränssnittet och det går enkelt att följa upp om individen fått sina insatser utförda, av vem och vilken tid. Det är helt enkelt tryggt och säkert för båda parter, säger Karolina Bellabouno, Försäljningschef Tunstall Sverige.

Home4Life går att besöka mellan den 8 juni – 1 juli.

Mer information om Home4Life

Läs mer

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer