Möt vår Almedalspartner Johan Müllern-Aspegren!

jul 1, 2022

Tunstall medverkar i årets Almedalsvecka för att driva samhällsdebatten om vikten av teknik för att möjliggöra framtidens vård och omsorg.  I vår artikelserie Möt vår Almedalspartner får du en bild av våra gäster som kommer medverka i Tunstalls paneldiskussion.  Johan Müllern-Aspegren är Emerging Tech Innovation Leader på AIE Capgemini  och tidigare innovationsledare i Helsingborgs stad.

johan_Müllern_Aspegren_kvadrat.jpg

– Min uppgift är att försöka "kika runt hörnet" och förstå inte bara hur ny teknik kan appliceras, men också hur den i sig kan vara innovationsdrivande och hur ett kreativt växelspel mellan användare och morgondagens teknik kan sättas upp.

–  Den fjärde industriella revolutionen pågår just nu, med robotisering, cloud, AI, XR, IoT som tydliga exempel. Jag ser den som minst lika viktig för att möta våra samhällsutmaningar, inte minst den demografiska,  som den första industriella revolutionens ångkraft och industrialisering. För att behålla en god och jämlik välfärd behövs förändring och den nya tekniken kan möjliggöra den.

Vad hoppas du att Tunstalls paneldiskussion ska bidra till?
–  Vattendroppen urholkar inte stenen med sin tyngd, utan med sin envishet. Så det handlar om att om och om igen lyfta utmaningarna och visa på vägar framåt. Varje gång vi möts i samtalet finns en chans att flytta positionerna framåt. Jag hoppas att paneldiskussionen i sig inspirerar deltagare och publik, men framför allt är det också en del av det otroligt viktiga samtalet om hur välfärden ska kunna säkras och också utvecklas framledes.

Möt Johan, Tunstall och övriga paneldeltagare den 6 juli kl. 14.00 - 14.45 i Offentliga Affärers tält på Strandvägen, Tomt H520.

Läs mer om Tunstalls medverkan i Almedalen


Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer