Möt vår Almedalspartner Peter Kjäll

jul 2, 2022

Tunstall medverkar i årets Almedalsvecka för att driva samhällsdebatten om vikten av teknik för att möjliggöra framtidens vård och omsorg.  I vår artikelserie Möt vår Almedalspartner får du en bild av våra gäster som kommer medverka i Tunstalls panelsamtal. Peter Kjäll är HealtTech Lead och näringspolitisk expert på TeachSverige.

Peter_Kjäll_TechSverige.jpg

– Som näringspolitisk expert på TechSverige har jag ett starkt fokus på frågor inom healthtech, välfärdsteknologi och den offentliga sektorns digitalisering och dess näringspolitik.

 – Jag har under många år varit engagerad i det svenska och även internationella innovationssystemet kring digital hälsa och sett både utmaningar och möjligheter från många olika perspektiv. Ett av mina naturliga fokusområden är just gränssnittet näringsliv och offentlig sektor. Tech och det digitalt transformativa är idag den största möjliga drivern att stöpa om vård, omsorg och hela hälsosektorn och näringslivet står för en stor och otroligt spännande del av den verktygslådan. De digitala verktygen behövs för att vi ska kunna behålla och förbättra förutsättningarna för en välfärd i världsklass.

Vad hoppas du att Tunstalls paneldiskussion ska bidra till?
 – Jag hoppas att vi i diskussionen kan förmedla att detta skifte är helt nödvändigt samt att vi på allvar börjar skala framgångsrika lösningar så att vi får storskaliga införanden och med det verkligen kan ta hävstång på de positiva effekter digitaliseringen medför.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att ses i Visby!

Möt Peter, Tunstall och övriga paneldeltagare den 6 juli kl. 14.00 - 14.45 i Offentliga Affärers tält på Strandvägen, Tomt H520.

Läs mer om Tunstalls medverkan i Almedalen


Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer