Johan Lenander, VD TunstallFramtidssäkrad teknik när 2G- och 3G näten släcks ner

feb 16, 2023

Framtidssäkrad teknik när 2G- och 3G näten släcks ner
De kommande åren kommer andra och tredje generationens mobilnät - 2G och 3G - att avvecklas och ersättas av 4G- och 5G nät. Ett naturligt teknikskifte, som inte enbart berör Sverige utan hela världen. Skiftet till de nya moderna näten kommer innebära både bättre röstsamtal och bättre datakommunikation. Senast i slutet av 2025 förväntas 2G- och 3G-näten ha fasats ut helt enligt Post- och telestyrelsen (PTS). 

Många kommuner använder idag utrustning inom vården som kopplar upp sig på 2G- och 3G nät och alla inom branschen nås av frågor och en viss oro för hur detta kommer påverka trygghetsskapande teknik som exempelvis trygghetstelefoner.

Som kund hos Tunstall kan du känna dig trygg med att vi kommer erbjuda framtidssäkrad teknik som inte påverkas av nedsläckningen av 2G- och 3G näten. Vi har redan påbörjat utrullning av vår nya trygghetstelefon Lifeline Digital, som är anpassad för kommande nätskifte. Befintliga kunder kommer kontaktas innan det är dags för planering av utbyte utifrån befintliga avtal. Som ny kund kommer du automatiskt att erbjudas framtidssäkrad teknik.

Vi kommer säkerligen att återkomma till detta ämne i Tunstalls nyhetsbrevet. Om du har några som helst frågor om ämnet så är du välkommen att ta kontakt med kundansvarig hos Tunstall.

Johan Lenander

VD, Tunstall

Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer