Hur kan välfärdsteknik spara pengar åt samhället och samtidigt förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal och livskvaliteten för äldre och kroniskt sjuka? Läs intervjun med Andreas Hansen, ekonomichef Tunstall Sverige.Välfärdsteknik sparar pengar åt samhället och förbättrar livskvaliteten  för äldre

aug 15, 2023

Vård och omsorg för äldre står inför en rad utmaningar. Med en åldrande befolkning ökar behovet av trygga och kostnadseffektiva lösningar. Välfärdsteknik sparar inte bara pengar åt kommuner och andra vård- och omsorgsgivare utan ökar också de äldres välbefinnande, trygghet och självständighet, samtidigt som det förenklar arbetet för vårdpersonalen.

Kostnadsbesparing med hela 85%

Genom olika tekniska lösningar, såsom digital tillsyn via kamera, kan kostnaden reduceras med 85% redan efter ett år. Detta innebär en enorm besparing för kommuner, som står inför ekonomiska utmaningar i mötet med en växande äldre befolkning.

"Genom att införa välfärdsteknik skapas betydande kostnadsbesparingar för kommunerna samtidigt som vi förbättrar de äldres välbefinnande och trygghet", säger Andreas Hansen, ekonomichef på Tunstall. "Digital tillsyn har visat sig vara en effektiv lösning som möjliggör kontinuerlig koll av våra äldres välbefinnande samtidigt som vi minskar kostnaderna."

Om samhället inte ökar digitaliseringskraften och införandet av välfärdsteknik inom vård och omsorg, kommer vi redan om ett år mötas av en verklighet där Sveriges kommuner och regioner totalt kommer att gå med ett underskott på uppemot 28 miljarder enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner). Ett underskott räknar man med i var sjätte kommun. Detta skulle resultera i en bristande vårdkvalitet och negativa konsekvenser för de äldres livskvalitet.

"Den ekonomiska dimensionen är av avgörande betydelse när vi tittar på framtiden för vård och omsorg för äldre", påpekar Andreas Hansen. "Genom att införa välfärdsteknik kan vi undvika en sådan ekonomisk obalans och säkerställa att våra äldre får den vård och omsorg de behöver på ett kostnadseffektivt sätt."

Genom att implementera välfärdsteknik kan kommuner möta behoven hos en växande äldre befolkning på ett kostnadseffektivt sätt. Det ger äldre personer möjlighet att bo kvar i sina hem längre, samtidigt som de får rätt nivå av tillsyn och stöd. Detta bidrar till ökad trygghet och självständighet, vilket har en positiv inverkan på deras livskvalitet.

Balanserad arbetsmiljö och en mer personlig omsorg

För vårdpersonalen innebär välfärdsteknik också en betydande förenkling av arbetet. Genom att ha tillgång till tekniska lösningar kan de monitorera och kommunicera med äldre personer på ett effektivt sätt. Detta frigör tid och resurser som kan användas för att ge mer personlig omsorg och stöd där det behövs som mest.

"Välfärdsteknik skapar en mer balanserad arbetsmiljö för vårdpersonalen samtidigt som det möjliggör en mer kostnadseffektiv drift", förklarar Andreas Hansen. "Genom att automatisera vissa rutinuppgifter och fokusera på individuell vård och omsorg kan vi maximera vårdpersonalens effektivitet och optimera resursanvändningen."

Framtiden för vård och omsorg för äldre och kroniskt sjuka kräver en smart användning av teknik och innovativa lösningar. Genom att ta tillvara på möjligheterna med välfärdsteknik kan kommuner spara pengar, öka äldres välbefinnande, trygghet och självständighet samt förenkla arbetet för vårdpersonalen. Det är en win-win-situation där alla vinner - kommunerna, de äldre och vårdpersonalen.

"Så låt oss fortsätta att omfamna välfärdsteknikens potential och göra vårt bästa för att skapa en framtid där äldre personer får den vård och omsorg de förtjänar samtidigt som vi bygger hållbara och kostnadseffektiva vård- och omsorgssystem", avslutar Andreas.

Andreas Hansen, ekonomichef Tunstall Sverige

Andreas Hansen, ekonomichef TunstallDigital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer