Resurser inom vård och omsorg behöver användas på rätt sätt och välfärdsteknologi är därför ett viktigt stöd för personalen. Den ökade användningen av digital tillsyn är ett bra exempel på hur resurser sparas i Sveriges kommuner utan att minska tryggheten för de äldre och kroniskt sjuka.Kamera i hemmet – Så går ett digitalt tillsynsbesök till

jul 22, 2021

Idag vill jag berätta om digital tillsyn. Användningen av tillsyn genom trygghetskamera ökar kraftigt i Sveriges kommuner. Tunstalls Trygghetscentral gör över 15 000 digitala tillsynsbesök i månaden.

En kamera, ungefär lika stor som en mobil möjliggör tillsyn på distans. Syftet är att minska mängden fysiska tillsynsbesök och lösningen ersätter långa resor för att göra tillsyn på plats. Den digitala tillsynen är en ca 20 sekunder lång tillsyn där Tunstalls Trygghetscentral tittar till den äldre för att se att allting är som det ska. Tillsynen utförs enligt individanpassat schema. Om behov uppstår larmar Tunstalls Trygghetscentral kommunens hemtjänst som sedan utför ett fysiskt besök hos den äldre. Detta innebär att kommunen sparar tid och resurser i form av exempelvis ett minskat resande.

Ett exempel är Sigtuna. Läs om hur Sigtuna kommun utvecklat sin verksamhet med hjälp av digital tillsyn.

Med vänlig hälsning
Johan Lenander, VD Tunstall AB


Nu kan vi enkelt titta till brukaren på överenskommen tid, utifrån individuella behov på avstånd via en skärm och undvika att störa.”

Lena Bjuhr Erngren, Kvalitetschef & Verksamhetschef för äldreomsorg i Sigtuna Kommun


Vill du veta mer om digital tillsyn?
Kontakta oss