September är Internationella Alzheimermånaden, då samlas människor över hela världen för att tillsammans öka medvetenheten och kunskapen om demens.September är Internationella Alzheimermånaden

sep 9, 2021

Många av oss har säkert en person i sin närhet med någon form av demenssjukdom. Att se en nära drabbas av en demenssjukdom är en psykisk belastning för de flesta. Många saknar ofta kunskaper om sjukdomen och även om man läser på kan det vara svårt att veta hur man ska agera. Vi behöver därför alla lära oss mer om demens och hur vi bemöter personer med demenssjukdom i livet och vardagen.

September är Internationella Alzheimermånaden, då samlas människor över hela världen för att tillsammans öka medvetenheten och kunskapen om demens. Årets tema är Know Dementia, Know Alzheimer’s med fokus på att informera om och uppmärksamma tidiga tecken på demenssjukdom.1

Antalet personer med demenssjukdomar ökar kraftigt i takt med att vår befolkning blir allt äldre. Varje år insjuknar cirka 20 000-25 000 personer i Sverige, totalt beräknas ca 160 000 ha en demenssjukdom och Alzheimers sjukdom är den vanligaste.2

På Tunstall vill vi bidra till att öka kunskapen och skapa bättre förutsättningar för personer som drabbats av Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. Under september kommer vi att dela med oss av information om demenssjukdomar, men även visa på vilket värde och stöd våra lösningar ger människor som lever med dessa sjukdomar.

Följ oss på vår hemsida och våra sociala kanaler under september för att öka kännedomen om demenssjukdomar.

Med vänlig hälsning
Johan Lenander, VD Tunstall AB

Källa
1) https://www.alzint.org/get-involved/world-alzheimers-month/
2) https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/alzheimers/