Samtal som ökar välmående och minskar ensamhet i en tid av isolering

Många av våra äldre är just nu ensamma och isolerade. Kanske har de ingen anhörig eller vän att prata med. En känsla av sammanhang och mening är kritiskt för att bibehålla hälsa och välmående, och kontakt med en medmänniska underlättar därför mycket.

Kopplad till Trygghetscentralen

Ett samtal från våra larmoperatörer på Trygghetscentralen stöttar våra äldre och bryter den sociala isoleringen de befinner sig i. På så vis ger vi dem uppmärksamhet, omtanke och trygghet i vardagen.

Proaktiv trygghetstjänst

Sociala samtal är en proaktiv trygghetstjänst riktad till er som är befintliga kunder i vår Trygghetscentral. Tjänsten ger stöd till äldre och avlastar samtidigt hemtjänsten.


Ökar trygghet

Ökar trygghet

Minskar ensamhet

Minskar ensamhet

Ökar välmående

Ökar välmående

Avlastar hemtjänst

Avlastar hemtjänst


Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om sociala samtal. Fyll i dina kontaktuppgifetr så kontaktar vi dig inom 24h. 


Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer