Samtal som ökar välmående och minskar ensamhet

Många äldre känner ensamhet och isolering. Kanske har de ingen anhörig eller vän att prata med. En känsla av sammanhang och mening är kritiskt för att bibehålla hälsa och välmående, och kontakt med en medmänniska underlättar därför mycket.

Kopplad till Trygghetscentralen

Tunstalls larmoperatörer på Trygghetscentralen stöttar våra äldre och bryter den sociala isoleringen de befinner sig i, genom att erbjuda tjänsten sociala samtal. På så vis kan vi ge äldre personer välförtjänt uppmärksamhet, omtanke och trygghet i vardagen.

Proaktiv trygghetstjänst

Sociala samtal är en proaktiv trygghetstjänst. Tjänsten ger stöd till äldre och avlastar samtidigt hemtjänstpersonal, så att varma händer kan vara där de behövs som bäst. 


Ökar trygghet

Ökar trygghet

Minskar ensamhet

Minskar ensamhet

Ökar välmående

Ökar välmående

Avlastar hemtjänst

Avlastar hemtjänst


Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om sociala samtal. Fyll i dina kontaktuppgifetr så kontaktar vi dig inom 24h. 


Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer