• Hem
  • Om Tunstall
  • Välfärdsteknologi som hjälper samhället i en kritisk situation

Välfärdsteknologi som hjälper samhället i en kritisk situation

I samband med utvecklingen av COVID-19 är Tunstall väl förberedd att agera. Vi har en beredskapsplan för att säkerställa kvalificerad hjälp dygnet runt.

Vår högsta prioritet är att stödja er   

All vår verksamhet fungerar som vanligt. Vi finns tillgängliga att stödja personal inom vård och omsorg samt brukare med högkvalitativa tjänster då många äldre och kroniskt sjuka nu tvingas leva isolerade och ensamma. Att undvika fysisk kontakt kan vara avgörande. Besök kan istället göras på distans genom videosamtal eller tillsyn via kamera. På så vis kan vi stödja er i arbetet att garantera trygghet för personal, våra äldre och kroniskt sjuka.

Digitala tjänster skapar trygghet

Med distansmonitorering, smarta sensorer, videosamtal samt digital hälsokontroll begränsas behovet av fysisk interaktion. Tillsyn och hjälp på distans frigör personalresurser och sparar tid. Våra stabila lösningar erbjuder trygghet i personalens dagliga arbete. Tillsammans minskar vi risk för spridning av virus, infektioner samt motverkar otrygghet och ensamhet i samhället.

Service och support dygnet runt

På Tunstall arbetar vi förebyggande för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och garanterar att vi kan leverera den service och support ni behöver dygnet runt. Vi arbetar tillsammans med våra samarbetspartners och kommuner för att hjälpa de mest utsatta under COVID-19 pandemin.