Digital Tillsyn

Tillsyn med kamera 24h om dygnet

Digital tillsyn möjliggör en bättre omsorg, sömn och känsla av integritet vilket leder till ökad självständighet för brukaren, en bättre arbetsmiljö för personalen med mer tid att fokusera på rätt saker samt lägre totalkostnader.


Vad är digital tillsyn?

Digital tillsyn är ett tryggt, diskret och säkert tillsynssätt, vid alla de tillfällen då individen inte behöver en fysisk utförare på plats. Tjänsten erbjuder säker, tyst och frekvent tillsyn som utförs antingen på planerade tider eller vid larm. Tjänsten möjliggör, för individen med beviljad tillsyn, att tryggt och ostört bo kvar längre i den egna bostaden. Det är dessutom ett miljövänligt alternativ då behovet för fysiska behov minskar. 

Hur fungerar digital tillsyn?

Digital tillsyn består av tillsyn på distans av registerkontrollerad vårdutbildad personal som är personligt inloggad i tillsynstjänstens system. Den digitala tillsynen är en c:a 20 sekunders tillsyn samt analys som görs utifrån givna tider som schemalagts av beställaren. Skulle individen inte vara på plats och synlig görs en uppföljningstillsyn 15 min senare eller enligt bestämt intervall från beställaren. Skulle individen fortfarande inte vara på plats kontaktas kundens personal. Varje tillsyn dokumenteras på likvärdigt sätt som en fysisk tillsyn hos individen


Har du funderingar om Digital tillsyn? Kontakta oss så berättar vi mer!
Kontakta oss

Fördelar med digital tillsyn

Bättre sömn

Bättre sömn

Brukaren kan sova ostört då kameratillsynen kompletterar, eller ersätter, den fysiska nattillsynen.

Bättre för integriteten

Bättre för integriteten

Upplevs som mindre integritetskränkande än den fysiska tillsynen.

Bättre omsorg

Bättre omsorg

Större mått av säkerhet och trygghet för den enskilde under förutsättning att de har tilldelats rätt målgrupper och för rätt ändamål. 

Bättre arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö

Färre rutinmässiga tillsynsbesök med ofta långa biltransporter för att konstatera att personer ligger och sover.

Bättre för miljön

Bättre för miljön

En minimering av bilfärdande från plats till plats och sköts istället digitalt vilket avseevärt minskar miljöpåverkan.

Bättre ekonomiskt

Bättre ekonomiskt

Tidseffektivt, inga resekostnader med en dedikerad larmpersonal som gör tillsynen digitalt istället för fysiskt.


Läs hur lösningen används i Sigtuna kommun
Läs mer

Digital tillsyn enskilt boende

Digital tillsyn särskilt boendeJa, det är ju klart att när man vaknat av tillsynsbesöket och man inte sover är man ju slö och trött. Det påverkar mig. Men det blir ju tvärtom när man får sova. - Och sedan är det olika hur de kommer och så har de nyckelknippa så då hör man ju när de låser upp, så då vaknar man. Och då är det ju svårt att somna igen när man blivit väckt. - Jag ligger vaken och väntar tills de kommer, sen kan jag sova.

Stig, 87 år


Careline IP Smarthub 4G

Framtidens central i hemmet

Läs mer

Trygghetscentral

Vår trygghetscentral erbjuder tillsyn dygnet runt - årets alla dagar. Trygghetscentralen tar emot samtal från 160 kommuner och har totalt 84 000 anslutningar.

Läs mer

GPS-klocka

Diskret hjälpmedel med exakt och pålitlig GPS-funktion.

Läs mer