Sverige blir allt bättre på att använda välfärdsteknologi

feb 12, 2020

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, gick i förra veckan ut med ett pressmeddelande om en ny satsning på 200 miljoner kronor för digitalisering av äldreomsorgen. Tunstall välkomnar satsningen och märker nu hur användning av digital tillsyn genom trygghetskamera ökar kraftigt i Sveriges Kommuner. Intresset ökar också för distansmonitorering  och videosamtal av kroniskt sjuka i hemmet för en effektivare hemvård och vi startar flera pilotprojekt tillsammans med kommuner i Sverige.

Uppkopplad vård och omsorg

På Tunstall arbetar vi dagligen i nära samverkan med Sveriges kommuner med visionen att våra äldre och kroniskt sjuka ska ha obegränsad tillgång till den hjälp de behöver dygnet runt och oberoende av var de vistas. Med stöd av vår Trygghetscentral i Örebro och vår plattform för vård och omsorg erbjuder Tunstall många digitala och kostnadseffektiva tjänster för uppkopplad vård och omsorg i hemmiljö och i särskilda boenden som serviceboende och äldreboende. Några exempel är tillsyn med hjälp av kamera, fjärrstyrning av digitala lås, digitala medicinskåp, verksamhetsplanering med mobila applikationer för rapportering, och videokommunikation med anhöriga och personal.

Välfärdsteknologin en möjliggörare

Välfärdsteknologin är en möjliggörare för samhället när det gäller att möta de stora utmaningarna med en allt större och åldrande befolkning. Genom att använda välfärdsteknologi kan samhället öka effektiviteten, minska resursutnyttjandet och göra stora besparingar.

– Våra lösningar har alltid individens behov i fokus, säger Johanna Thulesius. Behoven ska styra vilka insatser som ska göras och när de ska göras. För personalen innebär det en avlastning och en möjligt att hinna ta hand om patienterna mer. Varma händer kan vara där de behövs som bäst.


Välfärdsteknologin är ett viktigt stöd för äldre, kroniskt sjuka samt för den personal som arbetar inom vård och omsorg och för samhället i stort

Kristoffer Axelsson, VD Tunstall Nordic AB


tunstall-horby2.jpg

Framtidens digitala hemvård i Hörby

I Hörby kommun använder man digitala lösningar för framtidens äldreomsorg.

tunstall-harakarrsgarden2.jpg

Välfärdsteknologi som öppnar dörrar

På Harakärrsgården i Åkarp skapas en trygg levnadsmiljö med hjälp av bl.a. smarta lås.


Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer