Möt vår Almedalspartner Mia Hernell Blomqvist

jun 28, 2022

Tunstall medverkar i årets Almedalsvecka för att driva samhällsdebatten om vikten av teknik för att möjliggöra framtidens vård och omsorg.  I vår artikelserie Möt vår Almedalspartner får du en bild av våra gäster som kommer medverka i Tunstalls paneldiskussion. Mia Hernell Blomqvist är utvecklingsledare inom digitalisering i Hammarö kommun. En liten kommun med stort fokus på användningen av teknik.

Mia_Hernell_webb_nyhet.jpg

–  Som Utvecklingsledare jobbar jag mycket med strategisk utveckling. Det kan handla om digitalisering och införande av välfärdsteknik, men också om hur vi ska bli en attraktiv arbetsgivare och hur vi behöver ställa om alla våra verksamheter mot en god och nära vård för att klara morgondagens utmaningar

–  Vi alla som arbetar inom offentlig sektor står inför en enorm utmaning. Kanske inte främst för att det blir allt fler äldre, utan för att vi blir allt färre som kommer i arbetsför ålder. Omställningsarbetet till god och nära vård handlar om att skapa goda förutsättningar för att individen ska hålla sig frisk och pigg och kunna leva sitt liv så självständigt som möjligt så länge som möjligt. Där kommer digitalisering och välfärdsteknik in som ett av de absolut viktigaste verktygen.

Vad hoppas du att Tunstalls paneldiskussion ska bidra till?
–  Min förhoppning är att allt fler för upp ögonen för det enorma arbetet som pågår runt om i landet. Det här är inget som varken vi i verksamheterna eller de som idag jobbar inom teknikbranschen kommer kunna lösa ut själva. Här behöver vi kroka arm och hjälpas åt att hitta morgondagens lösningar och viktigast av allt, vi behöver mycket bättre på att samskapa med brukarna, de som ska använda våra tjänster

–   Jag tror att vi är på rätt spår och det händer så otroligt mycket bra runt om i Sverige varje dag. Själv blir jag lite inspirerad av mottot som ofta presenteras inom omställningen till god och nära vård där man pratar om att ”den som testar med vinner”. Det passar min personlighet, det är lite KBK mentalitet, kör bara kör.

Möt Mia, Tunstall och övriga paneldeltagare den 6 juli kl. 14.00 - 14.45 i Offentliga Affärer tält på Strandvägen, Tomt H520.

Läs mer om Tunstalls medverkan i Almedalen


Digital Tillsyn

Tillsyn genom kamera samt monitorering 24h om dygnet via vår trygghetcentral

Läs mer

Kunder berättar

Läs om hur våra kunder använder vår teknologi, mjukvara och tjänster för att leverera högklassig vård och omsorg

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

Läs mer