• Hem
  • Teknik och demens

Tekniska hjälpmedel underlättar vardagen vid demenssjukdom

Antalet personer med demenssjukdomar ökar kraftigt i takt med att vår befolkning blir allt äldre. Idag beräknas totalt 160 000 personer ha en demenssjukdom och antalet uppskattas fördubblas till år 2050. Med detta i åtanke blir det allt viktigare att samhället har en beredskap för att stödja personer med en demenssjukdom.

Förutom att öka kunskapen och förståelsen för demenssjukdomar är det även viktigt att ge stöd via tekniska hjälpmedel för att skapa en tryggare vardag för en person som lever med en demenssjukdom och för de anhöriga.

Introducera tekniken i tidigt stadie

En person med en demenssjukdom mår bäst av att leva i en välbekant miljö med rutiner, det kan till exempel vara i det egna hemmet. Hjälpmedel kan underlätta för att behålla förmågor och självständighet längre och ju tidigare i sjukdomsförloppet hjälpmedel sätts in desto lättare är det för användaren att lära sig använda dem. Ett exempel på hjälpmedel är GPS-klockan. Klockan har inbyggda funktionaliteter, såsom GPS-positionering, larmhantering och tvåvägskommunikation, vilket ger användaren större frihet att leva ett självständigt liv utanför hemmet. Om användaren till exempel skulle ramla eller rör sig utanför ett angivet område genereras ett automatiskt larm. Med hjälp av geofence-funktionen i klockan visar även larmet på vilken plats användaren befinner sig på och hjälp kan snabbt skickas till platsen. I och med att GPS-klockan har en tvåvägskommunikation kan klockan även fungera som en telefon, för att exempelvis vägleda en användare som gått vilse att hitta hem eller tillbaka till en välbekant miljö.

Tryggt och säkert hem med hjälp av sensorer

Med hjälp av sensorer kan man skapa ett tryggt och säkert hem för den som lever med en demenssjukdom. Exempel på sensorer kan till exempel vara rörelsesensor, den varnar exempelvis när användaren går upp på natten eller öppnar en dörr eller ett fönster. Ett annat exempel på sensor är spisvakt som ”vaktar” och stänger av spisen om det blir för hett eller vid rökutveckling. Ytterligare ett exempel på sensor är larmmatta, den kan placeras vid sängen eller vid ytterdörren och larmar ljudlöst när personen kliver på den.

Sensorerna samlar in information om användaren och dess beteende, denna information kan sedan vårdpersonalen använda när de planerar stödinsatser och underlätta vardagslivet för den som har en demenssjukdom.


Alzheimermånaden

Många av oss har säkert en person i sin närhet med någon form av demenssjukdom. Att se en nära drabbas av en demenssjukdom är en psykisk belastning för de flesta.

Läs mer

Alzheimerdagen

På vårt huvudkontor i Hyllie samlades vi idag vid en gemensam fika för att uppmärksamma Internationella Alzheimerdagen och uppmuntra alla till att bli en demensvän.

Läs mer

Mobilt GPS larm

Tunstalls Mobila GPS larm är en tjänst för äldre och kroniskt sjuka som ger användaren större frihet att leva ett självständigt liv. Tjänsten effektiviserar verksamheter inom vård och omsorg och underlättar personalens arbete.

Läs mer